Salta al contenido principal

1 Cursos

Cardiología
Más información

Cardiología

MANEIG INTEGRAL, TRANSVERSAL I MULTIDISCIPLINAR DE L'ESTENOSI VALVULAR AÒRTICA (MITMEVA)

Objectius

  • Actualitzar els metges d'atenció primària sobre el diagnòstic, maneig i el tractament de l'estenosi aòrtica fomentant que s'ausculti els pacients i que es descarti sistemàticament la clínica típica de l'estenosi aòrtica en la población de risc amb l'objectiu d'afavorir el diagnòstic precoç i optimitzar el seu maneig.
  • Donar a conèixer el protocol de derivació dels pacients als cardiòlegs i centre de referència.
  • Optimitzar els circuits i els sistemes de comunicació entre els diferents dispositius assistencials per facilitar l'intercanvi d'informació.